Regulamin zakupu
Dokonując zakupu akceptujesz regulamin.
1. Definicje
a. Właścicielem serwisu jest Firma Mateusz Macek o numerze NIP 6423146027 i numerze REGON 365468252.
b. Użytkownik to osoba odwiedzająca Serwis.
c. Serwis to strona internetowa znajdująca się pod adresem http://system50.pl
d. Kupujący to osoba, która dokonuje zakupu poradnika.
e. Sprzedającym jest firma Mateusz Macek o numerze NIP 6423146027 i numerze REGON 365468252.
f. Typ na mecz oznacza wskazanie wyniku końcowego w meczu piłki nożnej.
g. Sugerowana stawka oznacza proponowaną przez Sprzedającego stawkę za jaką należy postawić typ na mecz.
h. Usługa to wybór typów na mecz i przypisanie im sugerowanych stawek.
2. Płatności
a. Płatności obsługiwane są przez zewnętrzną firmę tpay.com

3. Przedmiot zakupu
a. Przedmiotem zakupu jest plik tekstowy w formie e-booku, dalej zwany Poradnikiem oraz usługa wyboru przez Sprzedającego typów na mecz wraz z rozpisem stawek, zwane dalej Usługą.
b. Poradnik dostarczany jest w formie elektronicznej.
c. Poradnik zapisany jest w formacie .pdf. Do jego otwarcia potrzebny jest darmowy program otwierający ten rodzaj pliku. Na przykład Adobe Reader.
d. Poradnik zostaje wysłany na podany podczas zakupu adres e-mail w ciągu 7 dni roboczych.
e. Termin wysyłki będzie jak najszybszy. W warunkach szczególnych może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.
f. Poradnik zawiera wskazówki dotyczące obstawiania meczów piłki nożnej w formie typów na 7 meczy oraz zasugerowanymi stawkami.
g. Kupujący otrzymuje w Poradniku wyjaśnienie na czym polega ten sposób gry.
h. Wydarzenia, których typy na mecze dotyczą odbędą się w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania Poradnika.

4. Odpowiedzialność Sprzedającego
a. Sprzedający dołoży wszelkich starań, według swojej wiedzy, by proponowane typy na mecze, sugerowane stawki były jak najkorzystniejsze dla Kupującego.
b. Sprzedający nie zapewnia, że Poradnik zapewni jakiekolwiek korzyści Kupującemu.
c. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki spowodowane używaniem Poradnika.

5. Gwarancja
a. Sprzedający nie gwarantuje, że wszystkie typy na mecze okażą się prawidłowe.
b. Niektórzy użytkownicy mają możliwość zakupu promocyjnego Poradnika z gwarancją zysku.
c. Poradnik z gwarancją zysku oznacza, że jeśli żaden z typów podanych w Poradniku z gwarancją nie przyniesie Kupującemu zysku, Sprzedający zwróci pieniądze Kupującemu.

6. Prawa autorskie
a. Przedmiot sprzedaży chroniony jest prawami autorskimi.
b. Kupujący nie może udostępniać Poradnika osobom trzecim.
c. Kupujący nie może dzielić się wiedzą zawartą w Poradniku z osobami trzecimi.
d. Kupujący nie może odsprzedawać ani rozpowszechniać wiedzy zawartej w poradniku.
e. Kupujący powinien dopełnić wszelkich niezbędnych warunków, aby wiedza i informacje zawarte w poradniku pozostały tylko w jego władaniu.

7. Zwroty
a. Z uwagi na charakter poradnikowy, Kupujący rezygnuje z możliwości ubiegania się o zwrot kosztów zakupu po otrzymaniu Poradnika. Tym samym Kupujący odstępuje od możliwości odstąpienia od umowy.

8. Obowiązek Kupującego
a. Kupujący nie będzie rościł żadnych praw względem Sprzedającego.
b. Kupujący oświadcza, że przeczytał, zapoznał się z Regulaminem i w pełni go akceptuje.
c. Kupujący oświadcza, że prosi o natychmiastowe dostarczenie poradnika wraz z usługą rozpisania typów i stawek. Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonaniua Usługi".